Privacy Policy

Privacyverklaring
Shop.fanallus.nl verklaart hierbij nadrukkelijk dat alle door u verstrekte adresinformatie en persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt ten behoeve van haar eigen administratie en informatieverstrekking. Persoonsgegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld aan derden.


© 2015 Fan Allus
Alles op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming is het kopiëren van teksten, foto`s, artikelen of andere items van deze website verboden.